E-COMMERCE CONSULTANT
Tư vấn chiến lược quảng cáo online, ý tưởng sáng tạo, kế hoạch tiếp thị, thực hiện và đo lường. Đưa ra các công cụ mua bán, các sản phẩm trực tuyến hiệu quả, đồng thời tôn trọng các qui tắc tối ưu hóa, làm sao để tạo ra thành công cho công ty. iGO hứa hẹn trở thành một công ty hàng đầu của Việt Nam trong ngành Thương Mại Điện Tử với slogan: “ Light up online”.
 
Những dịch vụ thế mạnh của IGO