Online Advertising
iGO là một mạng lưới vững mạnh bao gồm các website uy tín và có lượng người dùng đông đảo như: www.2banh.vn, giaxe.2banh.vn,... iGO luôn đưa ra kế hoạch tìm kiếm/đề xuất các phương tiện digital media có uy tín theo yêu cầu của quý khách. Hướng dẫn so sánh ưu/khuyết điểm giữa các phương tiện digital media một cách đầy đủ và có cơ sở, dựa trên nhiều phương diện như: dịch vụ, chất lượng, uy tín, hiệu quả, giá cả, ưu đãi,… giúp quý khách có những lựa chọn tối ưu nhất.
Những dịch vụ thế mạnh của IGO