E-MARKETING
iGO luôn tìm cách quảng cáo online tốt nhất để tiếp cận khách hàng, gửi thông điệp đúng đến đúng người vào đúng thời điểm và đo lường hiệu quả của chiến dịch. Vận dụng các tính năng của Internet mục đích cuối cùng là phân phối được sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đến thị trường tiêu thụ. Sử dụng ngân sách hiệu quả nhất mà lại mang đến lợi nhuận cao nhất.
Những dịch vụ thế mạnh của IGO